Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


BITWA O OPOLE


Bardzo niepokojące wieści dotarły do nas z Opola. W Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Kośnego w Opolu nie przedłużono umowy z dotychczasowym, wieloletnim ordynatorem tego oddziału dr Jerzym Ciecierskim, który sprawuje jednocześnie funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w woj. opolskim.

Poproszony przeze mnie o opis sytuacji dr Ciecierski przesłał mi komplet dokumentów dotyczących tej sprawy z prośbą o ocenę tych faktów przez nasze Stowarzyszenie. Jak napisał dr Ciecierski : "Sprawa jest ważna w kontekście sprawowania merytorycznego nadzoru nad pacjentami zakażonymi HCV leczonymi na tym oddziale od 6 lat (łącznie w tym okresie 220 kuracji).

Sprawa w mojej ocenie jest bardzo ważna i nie pozostawimy jej bez interwencji.

Dobry praktyk na emertyturę.

Nie jest w sumie dziwnym fakt braku przedłużenia umowy z obecnym ordynatorem, bo każda dyrekcja szpitala ma prawo przedłużać lub nie przedłużać umowę z kim chce - jednak już na tym etapie nasuwają się wątpliwości, czy zasadne jest odsyłanie na emeryturę wieloletniego praktyka, który cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów jako doskonały lekarz, a wśród swoich współpracowników jako dobry ordynator? Stan zdrowia, ani też wiek dr Ciecierskiego nie stanowią ku temu jednoznacznych przyczyn. O wiele starsi od niego lekarze pracują nadal czynnie zajmując stanowiska ordynatorów oddziałów zakaźnych, kierowników klinik, czy konsultantów wojewódzkich.

Dr Jerzy Ciecierski jest Konsultantem Wojewódzkim ds. Chorób Zakaźnych w woj. opolskim od 1992 roku, a ordynatorem oddziału zakaźnego w Opolu od roku 1989.

Podejrzany konkurs.

Dziwną i bardzo niepokojącą rzeczą jest natomiast cała otoczka towarzysząca konkursowi na stanowisko ordynatora oddziału zakaźnego. W odpowiednich przepisach ustanowiono, że w składzie komisji w konkursie na ordynatora oddziału powinien zasiadać między innymi Konsultant Wojewódzki w danej dziedzinie medycznej, a więc w tym przypadku dr Jerzy Ciecierski, który umowę o pełnienie tej funkcji ma podpisaną do roku 2006. Skład tejże komisji ustala Wojewoda Opolski, który w piśmie z dnia 13 kwietnia 2005 roku wyznacza dr Ciecierskiego Konsultanta Wojewódzkiego jako przedstawiciela wojewody do komisji konkursowej, a 13 dni później w dniu 26 kwietnia 2005 roku odwołuje dr Ciecierskiego z owej komisji konkursowej.

Jako uzasadnienie podaje się w piśmie, cytuję :

"Odwołanie Pana z wyżej wymienionej komisji konkursowej i powołanie konsultanta do komisji nie zatrudnionego w Szpitalu Wojewódzkim ma na celu bezstronność przy wyborze kandydata na to stanowisko".

Obydwa pisma mają ten sam nr ewidencyjny : PS - VI - BJK - 8014 - 1/2/05

Czy faktycznie odwołanie dotychczasowego ordynatora tego oddziału zakaźnego i Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Zakaźnych w woj. opolskim ze składu komisji ma na celu bezstronność przy wyborze?

Śmiem wątpić.

Podobne działanie budzi wśród społeczeństwa moc domysłów i podejrzeń. Czy ktoś chce manipulować wynikiem wspomnianego konkursu, ustalając korzystny dla jakiejś strony skład komisji konkursowej?

Z informacji uzyskanych przez nas - podobne postępowanie nie ma w Polsce precedensu, jest czymś niestandardowym. Kto bowiem inny, niż odwoływany ze stanowiska wieloletni ordynator i zarazem Konsultant Wojewódzki w danej dziedzinie medycznej ma większe kompetencje aby móc wskazać swojego następcę?

O jakiej stronniczości pisze w swoim piśmie Wojewoda Opolski?

Domysły.

W okresie od 13 do 26 kwietnia 2005 roku nastąpiła zmiana polityki Wojewody Opolskiego w sprawie składu komisji konkursowej odnośnie dr Ciecierskiego - pismo powołujące go i odwołujące - to jest fakt niezaprzeczalny

Co się stało, ze Wojewoda zmienił zdanie?

Jedynie w sferze domysłów można łączyć ową zmianę decyzji jakimś naciskiem na Wojewodę Opolskiego.

W owym czasie w Opolu (także w Szpitalu Wojewódzkim) gościł Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych Prof. Andrzej Gładysz - nie cieszący się nawiasem pisząc poparciem swoich działań wśród środowisk medycznych chorób zakaźnych (nie tak dawno otrzymał "votum nieufności" od środowiska medycznego) i pacjentów (pisaliśmy już do Ministerstwa Zdrowia prośbę o odwołanie go z pełniącego stanowiska w związku z tym, że według naszej oceny nie spełnia on swoich obowiązków w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków, dostępności do diagnostyki i leczenia dla chorych ze swojej dziedziny medycznej). Czyżby Konsultant Krajowy osobiście był zainteresowany wyborem nowego ordynatora w szpitalu opolskim? Jeżeli tak, to jaki ma w tym interes?

Prawdopodobnie "protegowaną" Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na stanowisko ordynatora oddziału zakaźnego jest lekarka zajmująca się od 6 lat epidemiologią w owym szpitalu. Lekarka przez ostatnie 6 lat nie miała kontaktu ani z pacjentami (nie pracowała na oddziale zakaźnym) i nie ma ani doświadczenia w sprawach leczenia według najnowszych standardów, nowymi lekami przeciwwirusowymi. Nie jest żadną tajemnicą, ze lekarz ten i Konsultant Krajowy znają się dość dobrze...

A więc czy jest to tylko kandydatka Szpitala, czy jeszcze kogoś innego?

Niepokój środowisk hepatologicznych.

Lekarze, Konsultanci Wojewódzcy ds. Chorób Zakaźnych, ordynatorowie innych oddziałów zakaźnych są poważnie zaniepokojeni odwołaniem z komisji konkursowej dr Ciecierskiego. Uważają to za coś nienormalnego i bezprecedensowego. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Prof. Janusz Cianciara otrzymał od dr Ciecierskiego oficjalną skargę odnośnie decyzji Wojewody Opolskiego.

Dr Ciecierski w swoim piśmie do Prezesa PTEiLCHZ (którego to kopię otrzymałem) pisze bezpośrednio o tym, że to Konsultant Krajowy Prof. Andrzej Gładysz dążył do usunięcia go ze składu komisji konkursowej, a także że starał się wpłynąć na obsadę dyżurów, o próbach nacisku na Dyrekcję Szpitala, Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski.

Obawy pacjentów.

Pacjenci z województwa opolskiego zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze", a także Zarząd Stowarzyszenia wyrażają swoje obawy co do losów opisywanego konkursu ofert na ordynatora oddziału zakaźnego. Kto bowiem inny, niż sami pacjenci nie powinni być zaniepokojoni? Kto bowiem chciałby, aby ze względów na brak w komisji najlepszego specjalisty ds. chorób zakaźnych w woj. opolskim wybrano nieodpowiedniego kandydata? A wreszcie kto z pacjentów chciałby leczyć się u lekarza bez praktyki, doświadczenia oraz z małym pojęciem na temat skomplikowanych, nowych terapii pegylowanym interferonem w przypadku przewlekłych zapaleń wątroby, albo w terapii antyretrowirusowej w przypadku zakażenia HIV?

Będziemy bacznie śledzić losy owego konkursu. Zapewne każde niedociągnięcie lub jakąkolwiek oznakę nieuczciwości w przeprowadzonym konkursie zgłosimy niezwłocznie odpowiednim organom ścigania.

Jeżeli jednak skład komisji będzie układany niefrasobliwie przy nacisku "osób trzecich", ale w sposób nie do udowodnienia od strony jego nieuczciwości, a nowym ordynatorem zostanie osoba z niskimi według nas kompetencjami będziemy w trosce o pacjentów dokładnie monitorować ewentualne błędy lekarskie na tym oddziale. W przypadku ich zaistnienia każdemu poszkodowanemu pomożemy w roszczeniach cywilnych wobec Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Przy niekorzystnym dla pacjentów przebiegu konkursu sytuacje takie są przez nas przewidywane i niestety zdają się być wysoce prawdopodobne.

Jako przedstawiciele społeczeństwa i tej jego części, która będzie odbiorcą świadczonych przez nowego ordynatora świadczeń medycznych żądamy kategorycznie :

  • powołania do składu komisji przez Wojewodę Opolskiego - dr Jerzego Ciecierskiego, dotychczasowego ordynatora i pełniącego funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Zakaźnych
  • powołania do składu komisji jako przedstawiciela towarzystwa naukowego, w tym przypadku PTEiLCHZ - samego Prezesa Zarządu PTEiLCHZ - Prof. Janusza Cianciarę - aby wykluczyć jakąkolwiek stronniczość w dokonanym wyborze kandydata na stanowisko ordynatora.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Prometeusze"
Jarosław Chojnacki
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.