Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


ELPA wnosi o pomoc w sprawie HCV do Europarlamentu


ELPA (European Liver Patient Association - Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby) wystąpiło z prośbą do Eurodeputowanych o podpisanie pisemnej deklaracji Parlamentu Europejskiego w sprawie wirusowego zapalenia wątroby typu C przedłożonej przez: dr Jolantę Dickute MEP, Johna Bowisa MEP, Stephena Hughes MEP, Frédérique Ries MEP i dr. Thomasa Ulmera MEP. Stowarzyszenie "Prometeusze" poparło z kolei starania ELPA wysyłając prośby o podpisanie pisemnej deklaracji do wszystkich polskich Posłów i Posłanek Parlamentu Europejskiego.

List European Liver Patient Association (ELPA) do Eurodeputowanych.

Bruksela, 28 listopada 2006 roku.

Zwracam się do Pana/Pani w imieniu europejskiego stowarzyszenia ELPA (Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby) z prośbą o poparcie pisemnej deklaracji Parlamentu Europejskiego w sprawie wirusowego zapalenia wątroby typu C przedłożonej przez Pana/Pani kolegów i koleżanki: dr Jolantę Dickute MEP, Johna Bowisa MEP, Stephena Hughes MEP, Frédérique Ries MEP i dr. Thomasa Ulmera MEP.

Wirusowe zapalenie wątroby stanowi bardzo poważny problem z dziedziny zdrowia publicznego w Europie i na świecie. Liczba osób dotkniętych wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C - co w większości wypadków prowadzi do chronicznego stanu chorobowego lub nawet śmierci, oraz powoduje poważne uszkodzenie wątroby - rośnie i w dłuższej perspektywie doprowadzi do astronomicznego wzrostu kosztów medycznych.

To zagadnienie zdrowia publicznego nadal stanowi, kosztem pacjentów, ogromne wyzwanie dla rządów i władz odpowiedzialnych za zdrowie na całym świecie. Około 12 milionów ludzi w Europie i 180 milionów ludzi na świecie dotkniętych je jest wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Uwzględniając jedynie wirusowe zapalenie wątroby typu C liczba dotkniętych tą chorobą osób siedmiokrotnie przewyższa dane dla HIV/AIDS.

Wyższa świadomość, lepsza wiedza na temat tej choroby i lepsza edukacja są niezbędne dla powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusowego zapalenia wątroby. Badania przesiewowe i wczesne diagnozowanie osób, które były wystawione na czynniki ryzyka wirusowego zapalenia wątroby może w znaczący sposób zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, zwiększyć szanse przeżycia (szczególnie w przypadkach, gdy pacjent zaczyna być wcześnie leczony) i przyczynić się do uniknięcia dużo wyższych kosztów przeszczepu wątroby.

Sondaż przeprowadzony ostatnio przez ELPA wśród członków tej organizacji wskazał, że w UE występują znaczne różnice w badaniach przesiewowych, diagnozowaniu i leczeniu.

W celu zajęcia się tymi zagadnieniami konieczne jest rozpoczęcie prac nad podejściem, które byłoby stosowane w całej UE, w szczególności w odniesieniu do wirusowego zapalenia wątroby typu C, przeciw któremu nie ma szczepionki. Jednocześnie nie wolno nam zaniedbywać problemu wirusowego zapalenia wątroby typu B, które ostatnio ponownie zaczęło się rozprzestrzeniać, co jest skutkiem globalizacji.

Mam nadzieję, że będzie Pan/Pani w stanie poprzeć załączoną pisemną deklarację, którą można podpisywać do dnia 20 lutego 2007 r.

Z poważaniem,
Nadine-Yannick Piorkowsky, President
European Liver Patient Association (ELPA)

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu C

Parlament Europejski,
- uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. majac na uwadze fakt, że 12 milionów ludzi w Europie jest zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV),

B. mając na uwadze, że wirus HCV stanowi pilną kwestię jako choroba atakująca wątrobę i prowadząca do chronicznego zapalenia wątroby typu C powodującego marskość wątroby, niewydolność wątroby lub raka wątroby, tym samym zwiększając zapotrzebowanie na przeszczepy,
C. mając na uwadze, że jako "niemy zabójca" i "podstępna" choroba wirus HCV często nie jest wykrywany, tak że wielu pacjentów pozostaje niezdiagnozowanych, podczas gdy pacjenci zdiagnozowani niejednokrotnie padają ofiarą stygmatyzacji,

1. wzywa Komisję i Radę do:
- uznania zapalenia wątroby typu C za pilną kwestię z zakresu ochrony zdrowia i wskazanie działań priorytetowych w programach przyszłych prezydencji Rady;

- przyjęcia zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych pod kątem zapalenia wątroby typu C, przy zapewnieniu wczesnej diagnozy i szerszego dostępu do leczenia i opieki;

- reakcji na zalecenia zawarte w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z czerwca 2006 r. w sprawie ochrony europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi wynikającymi ze zranień igłą;

- ułatwienia dalszych badań nad leczeniem pacjentów z zapaleniem wątroby typu C zakażonych również wirusem HIV i/lub zakażeniem wątroby typu B, prowadzonych w ramach Siódmego programu ramowego badań naukowych;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie i Komisji Europejskiej.


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.