Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Rebetol


Aktualn± informację o leku Rebetol i ulotkę dla pacjenta znajdziesz tutaj »


ULOTKA DLA PACJENTANależy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

SPIS treści ulotki:
 1. Co to jest Rebetol i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się Rebetol
 3. Jak stosować Rebetol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Rebetol
 6. Inne informacje


Rebetol 200 mg kapsułki twarde
rybawiryna
- Substancją czynną jest rybawiryna.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę i dwutlenek tytanu. Tusz do oznakowania kapsułki zawiera szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek amonu i barwnik (E 132).

Podmiot odpowiedzialny:

SP Europe
73, rue de Stalle
B-1180 Bruxelles
Belgia

Wytwórca:

SP Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia


1. CO TO JEST REBETOL l W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Rebetol (rybawiryna) hamuje namnażanie wielu rodzajów wirusów. Wykazano, że skojarzone stosowanie leku Rebetol z peginterferonem alfa-2b albo interferonem alfa-2b jest skuteczniejszym sposobem leczenia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C niż leczenie samym peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b.

Rebetol dostępny jest w różnych wielkościach opakowań zawierających kapsułki do połykania:

 • 7 blistrów po 12 kapsułek po 200 mg (łącznie 84 kapsułki),
 • 14 blistrów po 10 kapsułek po 200 mg (łącznie 140 kapsułek),
 • 14 blistrów po 12 kapsułek po 200 mg (łącznie 168 kapsułek).


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Lekarz prowadzący określi wielkość opakowania najodpowiedniejszą dla danego pacjenta. Rebetol w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b jest przeznaczony do leczenia pacjentów od 18 roku życia, chorych na przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C. Do pacjentów, którzy mogą być leczeni lekiem Rebetol należą wcześniej nieleczeni chorzy oraz chorzy, u których wcześniej powiodło się leczenie interferonem alfa, ale nastąpił nawrót choroby.

Leku Rebetol nie wolno stosować w monoterapii.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ REBETOL

 • Przed rozpoczęciem leczenia konieczne może być wykonanie kontrolnego badania czynności nerek; dotyczy to zwłaszcza pacjentów w wieku powyżej 65 lat lub mających dolegliwości ze strony nerek.
 • Nie zaleca się stosowania leku Rebetol u pacjentów poniżej 18 roku życia.
 • Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o występującej obecnie lub w przeszłości jakiejkolwiek poważnej chorobie. Być może leczenie lekiem Rebetol będzie niemożliwe.
 • Należy poinformować lekarza prowadzącego o zawale serca lub innych dolegliwościach ze strony serca, ciężkich chorobach wątroby innych niż przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C, dolegliwościach ze strony tarczycy, a także przebytym leczeniu z powodu depresji lub innych chorób psychicznych, splątania (dezorientacji), utratach przytomności albo myślach samobójczych lub próbach samobójczych. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego lekiem Rebetol z peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b należy również zapoznać się z ulotką dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b lub interferonu alfa-2b.

Nie stosować leku Rebetol:
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na rybawirynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rebetol.
 • jeśli pacjentka Jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Lek Rebetol może spowodować uszkodzenia u nie narodzonego dziecka, jeśli kobieta w ciąży przyjmuje lek Rebetol lub odbywa stosunki seksualne bez zabezpieczenia (bez użycia prezerwatyw) z mężczyzną przyjmującym lek Rebetol, Rebetol może uszkadzać plemniki i zarodek (nie narodzone dziecko). Dlatego jest bardzo ważne, aby pacjentka leczona lekiem Rebetol uniknęła zajścia w ciążę w okresie leczenia i w ciągu 4 miesięcy po jego zakończeniu. Dla partnerek pacjentów leczonych lekiem Rebetol jest bardzo ważne, żeby nie zaszły w ciążę w czasie leczenia partnera i w ciągu 7 miesięcy po zakończeniu leczenia (Patrz punkt „Zachować szczególną ostrożność stosując Rebetol").
 • jeśli pacjentka karmi piersią.
 • jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub wcześniej występowały inne poważne choroby serca.
 • jeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.
 • jeśli występują ciężkie choroby wątroby, inne niż przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C.
 • jeśli występują choroby krwi, w tym niedokrwistość (mała liczba krwinek czerwonych), talasemia (niedokrwistość śródziemnomorska), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
 • jeśli występowały ciężkie zaburzenia nerwowe lub zaburzenia psychiczne, takie jak ciężka depresja lub myśl samobójcze.
 • jeśli występuje autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub inne zaburzenie ze strony układu immunologicznego oraz w przypadku stosowania leków, które tłumią aktywność układu odpornościowego (układ odpornościowy chroni organizm przed zakażeniami i niektórymi chorobami).

Rebetol nie jest odpowiednim lekiem dla pacjentów cierpiących obecnie lub w przeszłości na niektóre poważne choroby. O przebytych lub aktualnie występujących poważnych chorobach należy poinformować lekarza. Należy także pamiętać o przeczytaniu punktu "Nie stosować leku" zamieszczonego w ulotce dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b lub interferonu alfa-2b.

Zachować szczególną ostrożność stosując Rebetol:

Rebetol może spowodować ciężkie uszkodzenia u nie narodzonego dziecka. Dlatego też, zarówno kobiety, jak mężczyźni leczeni tym lekiem, powinni zachowywać szczególne środki ostrożności podczas kontaktów seksualnych. Jeśli tylko istnieje jakakolwiek możliwość zajścia w ciążę:
 • jeśli pacjentka jest w ciąży nie może stosować leku Rebetol.
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym musi mieć ujemny wynik testu ciążowego wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu 4 miesięcy po jego zakończeniu. Zasady postępowania obowiązujące w tym okresie należy omówić z lekarzem prowadzącym.
 • jeśli pacjent przyjmuje Rebetol nie powinien mieć kontaktów seksualnych z kobieta ciężarną, chyba że używa prezerwatyw. Postępowanie takie ma zmniejszyć możliwość przedostawania się rybawiryny do organizmu kobiety. Jeżeli partnerka mężczyzny leczonego lekiem Rebetol nie jest w ciąży, ale jest w wieku rozrodczym, to musi w czasie leczenia partnera oraz przez 7 miesięcy po jego zakończeniu wykonywać co miesiąc testy ciążowe. Zasady postępowania obowiązujące w tym okresie należy omówić z lekarzem prowadzącym. Zarówno mężczyzna leczony lekiem Rebetol, jak i jego partnerka, powinni stosować skuteczne środki zapobiegania ciąży w czasie leczenia mężczyzny i w ciągu 7 miesięcy po jego zakończeniu. Zasady postępowania obowiązujące w tym okresie należy omówić z lekarzem prowadzącym (Patrz punkt „Nie stosować leku Rebetol").


W przypadku wystąpienia w trakcie leczenia objawów ciężkich reakcji alergicznych (np. trudności w oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka) należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
W trakcie leczenia lekiem Rebetol przeprowadza się kontrolne badania krwi, czynności nerek i czynności wątroby. Kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonywać comiesięczne testy ciążowe.
Należy także pamiętać o przeczytaniu punktu „Zachować szczególną ostrożność stosując" zamieszczonego w ulotce dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b lub interferonu alfa-2b.

Stosowanie leku Rebetol z jedzeniem i piciem:

 • Lek Rebetol należy przyjmować z posiłkiem.

Ciąża:

Nie wolno stosować leku Rebetol u kobiet w ciąży.
 • Mężczyźni leczeni lekiem Rebetol i ich partnerki muszą stosować skuteczne środki zapobiegania ciąży w trakcie leczenia oraz w ciągu 7 miesięcy po jego zakończeniu.
 • Kobiety leczone lekiem Rebetol i ich partnerzy muszą stosować skuteczne środki zapobiegania ciąży w trakcie leczenia oraz w ciągu 4 miesięcy po jego zakończeniu (Patrz: „Zachować szczególna ostrożność stosując Rebetol").

Karmienie piersią:

Leku Rebetol nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią. Przed rozpoczęciem stosowania leku Rebetol należy przerwać karmienie piersią.
Prowadzenie pojazdów j obsługa maszyn:

Rebetol nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, jednak peginterferon alfa-2b i interferon alfa-2b, mogą wywierać taki wpływ. W przypadku wystąpienia uczucia zmęczenia w czasie leczenia, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rebetol:

Każda kapsułka leku Rebetol zawiera niewielką ilość laktozy.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym również dostępnych bez recepty.

U pacjentów leczonych jednocześnie zydowudyną lub stawudyną z powodu zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV), nie można mieć całkowitej pewności, że Rebetol nie zmieni działania leków przeciwretrowirusowych. Dlatego u tych pacjentów wykonuje się regularne badania kontrolne krwi w celu stwierdzenia, czy nie dochodzi do nasilenia choroby. W przypadku stwierdzenia postępu zakażenia HIV lekarz podejmuje decyzję o potrzebie zmiany leczenia lekiem Rebetol. Należy także pamiętać o przeczytaniu punktu "Stosowanie innych leków" zamieszczonego w ulotce dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b i interferonu alfa-2b.

3. JAK STOSOWAĆ REBETOL

Właściwa dawkę leku Rebetol ustala lekarz prowadzący na podstawie masy ciała pacjenta. W zależności od uzyskiwanej odpowiedzi lekarz może również zadecydować o zmianie dawki i czasu trwania leczenia. W celu określenia skuteczności prowadzonego leczenia wykonuje się regularne badania krwi. W zależności od ich wyników lekarz może zadecydować o zmianie liczby kapsułek przyjmowanych przez pacjenta i przepisać lek Rebetol w opakowaniu innej wielkości. Jeżeli wystąpią ciężkie zaburzenia ze strony nerek i wątroby, to leczenie lekiem Rebetol będzie przerwane. Nie zaleca się leczenia lekiem Rebetol pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Rebetol w postaci kapsułek twardych do stosowania doustnego:
 • pacjenci ważący mniej niż 65 kg przyjmują zazwyczaj 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem (w całkowitej dawce 800 mg na dobę);
 • pacjenci ważący od 65 kg do 85 kg przyjmują zazwyczaj 2 kapsułki rano i 3 kapsułki wieczorem (w całkowitej dawce 1000 mg na dobę);
 • pacjenci ważący więcej niż 85 kg przyjmują zazwyczaj 3 kapsułki rano i 3 kapsułki wieczorem (w całkowitej dawce 1200 mg na dobę).


Kapsułki przyjmuje się doustnie w trakcie posiłku i popija wodą. Nie należy żuć kapsułek. Lek Rebetol stosuje się w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2b albo interferonem alfa-2b. W celu uzyskania pełnych informacji należy przeczytać punkt „Jak stosować" zamieszczony w ulotce dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b i interferonu alfa-2b.

Peginterferon alfa-2b:

zazwyczaj wstrzykuje się podskórnie 1,5 mikrograma/kg mc. raz w tygodniu.

Interferon alfa-2b w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych: zazwyczaj wstrzykuje się 3 miliony jednostek międzynarodowych (j.m.) trzy razy w tygodniu, co drugi dzień, we wstrzyknięciach podskórnych. Każdego dnia, wynikającego z ustalonego schematu leczenia, podaje się jedną dawkę interferonu alfa-2b. Lek podaje się trzy razy w tygodniu, co drugi dzień; np. w poniedziałek, środę i piątek. Interferony mogą powodować nietypowe uczucie zmęczenia, dlatego pacjenci samodzielnie wstrzykujący sobie lek, powinni robić to przed udaniem się na spoczynek.

Większość pacjentów leczona jest lekiem Rebetol w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b przez okres od 6 do 12 miesięcy. Jednakże po upływie pierwszych 6 miesięcy leczenia lekarz zadecyduje, czy leczenie będzie kontynuowane przez cale 12 miesięcy.

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani stosować leku dłużej niż zostało to zalecone.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Rebetol:

Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W przypadku pominięcia dawki leku Rebetol:

Tego samego dnia należy przyjąć możliwie jak najszybciej pominiętą dawkę. Jeżeli od pominięcia dawki upłynie cały dzień, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Należy także pamiętać o przeczytaniu punktu „Możliwe działania niepożądane" zamieszczonego w ulotce dla pacjenta do peginterferonu alfa-2b lub interferonu alfa-2b. Jak każdy lek, Rebetol stosowany w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b może powodować działania niepożądane. Chociaż nie wszystkie z wymienionych objawów mogą wystąpić, to jednak, gdy wystąpią, może być potrzebna pomoc lekarska.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia lekiem Rebetol w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2b lub interferonem alfa-2b wystąpią następujące objawy niepożądane: ból w klatce piersiowej lub długotrwale utrzymujący się kaszel; zaburzenia rytmu serca; splątanie, depresja; uczucie drętwienia lub mrowienia, trudności w zasypianiu, myśleniu lub skupianiu uwagi; ciężkie bóle żołądka; czarne lub smołowate stolce; obecność krwi w kale lub w moczu; ciężkie krwawienia z nosa; gorączka lub dreszcze rozpoczynające się po upływie kilku tygodni leczenia; bóle w dole pleców lub w boku; bolesne lub utrudnione oddawanie moczu; zaburzenia widzenia lub słuchu.

Do najczęstszych objawów niepożądanych, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Rebetol w postaci kapsułek i peginterferonem alfa-2b należą: podrażnienie lub zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia leku, bóle głowy, uczucie znużenia, silne dreszcze i gorączka, objawy grypopodobne, osłabienie, schudnięcie, nudności, utrata apetytu, biegunka albo luźne stolce, bóle żołądka, wymioty, bóle mięśni, bóle stawowe-mięśniowe, uczucie depresji, drażliwość, problemy z zasypianiem lub zaburzenia snu, uczucie niepokoju lub nerwowość, problemy z koncentracją, zmienność nastrojów, utrata włosów, uczucie swędzenia, suchość skóry, ból gardła, kaszel, utrudnienie oddychania, zawroty głowy, infekcje wirusowe, wysypka, suchość w ustach.

Z innych częstych objawów niepożądanych, które mogą wystąpić w czasie leczenia skojarzonego należą: nadmierna potliwość, bóle w klatce piersiowej, ból w prawym podżebrzu, uczucie drętwienia bądź mrowienia, zmiany czynności tarczycy (mogące powodować uczucie zmęczenia albo mniejszą niż zazwyczaj aktywność), zaparcie, bóle żołądka, przyspieszone bicie serca, pobudzenie, nerwowość, bolesne lub nieregularne miesiączki, uczucie zatkanego nosa, katar, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie.

Rzadziej występują: ból w miejscu wstrzyknięcia leku, zaczerwienienie twarzy, niskie albo wysokie ciśnienie krwi, suche albo łzawiące oczy, zaczerwienienie skóry albo zmiany skórne, złe samopoczucie, omdlenia, splątanie, zwiększona lub zmniejszona wrażliwość na dotyk, napięcie mięśni, zmniejszenie libido, drżenie rąk, zawroty głowy, wzdęcia, krwawienie z dziąseł albo owrzodzenie w ustach, zaburzenia słuchu albo dzwonienie w uszach, pragnienie, agresywne zachowanie, uczucie senności, opryszczka, zakażenia grzybicze, podrażnienie gruczołu krokowego, zakażenia uszu lub dróg oddechowych, zapalenie zatok, zaburzenie struktury włosów, nadwrażliwość na światło słoneczne, migrenowe bóle głowy, zakażenie lub bóle oczu, obrzęk węzłów chłonnych.

Objawy niepożądane są podobne w przypadku zastosowania Rebetolu z interferonem alfa-2b. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU REBETOL

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie należy stosować leku Rebetol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Nie stosować leku Rebetol bez porady lekarza lub farmaceuty, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie kapsułek.

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2002Powyższe informacje pochodzą z ulotki dla pacjenta, z opakowania leku "REBETOL 200 mg kapsułki twarde" (Rybavirinum), 140 kapsułek, wyprodukowanego przez firmę Schering Plough i są wierne z oryginałem. W każdym przypadku przy zmianie sposobu, formy, dawek leku należy się skonsultować z lekarzem prowadzącym. W każdym przypadku, gdy zauważysz, że lek podawany jest niezgodnie z zaleceniem producenta, w złej dawce, formie skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub zgłoś taką nieprawidłowość nam (Stowarzyszenie Prometeusze) albo producentowi leku (firma Schering Plough).

Poniżej krótkie zalecenia, propozycje wypracowane przez nasze Stowarzyszenie dla pacjentów przyjmujących lek Rebetol (rybawiryna). Zamieszczamy je tylko jako nasz pogląd, propozycję w celach informacyjnych. Przy zastosowaniu tychże rad należy najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym i uzyskać jego zgodę.
PROMETEUSZE RADZĄ

MOMENT PODAWANIA RYBAWIRYNY

W wielu indywidualnych przypadkach, gdy zażywanie rybawiryny podczas terapii skojarzonej z interferonem alfa powoduje jakiekolwiek problemy gastryczne (uczucie nudności, uporczywe odbijanie, zgagę i bóle żołądka, wymioty) zauważamy, że korzystniejsze może być podawanie leku w odstępie 15-20 minut po zjedzeniu posiłku (śniadanie i kolacja), zamiast podawania leku podczas samego posiłku, jak to sugeruje i poleca producent leku. W przypadku ewentualnej zmiany momentu podawania rybawiryny należy wcześniej skonsultować ją ze swoim lekarzem prowadzącym.ERYTROPOETYNA ALFA ZAMIAST ODSTAWIANIA RYBAWIRYNY

Najczęstszym i najpoważniejszym skutkiem ubocznym stosowania leku Rebetol (rybawiryna) może być niedokrwistość (spadek poziomu hemoglobiny). W takim przypadku zazwyczaj stosuje się (w Polsce) obniżenie dawki podawanej rybawiryny, całkowite jej odstawienie na czas określony lub całkowite odstawienie albo też przerwanie terapii skojarzonej. Z naszych informacji wynika, że zamiast zmniejszania dawek tego leku w opisanym przypadku można w wyjątkowych sytuacjach zastosować podanie erytropoetyny alfa (EPO) zamiast zmniejszania dawek lub całkowitego odstawiania leku. Erytropoetyna może znaczaco zwiększyć w określonych przypadkach poziom hemoglobiny, jest to jednak lek stosunkowo drogi. Warto jednak zapytać lekarza prowadzącego o zastosowanie EPO, jakom alternatywy dla zmniejszenia dawek leku lub jego odstawienia, jeżeli np. dysponujemy finansowymi możliwościami zakupu erytropoetyny prywatnie. Utrzymanie właściwych dawek leku Rebetol podczas całej terapii skojarzonej rzutuje na jej skuteczność i zastosowanie EPO zamiast zmniejszania lub odstawiania dawek leku, stąd niezwykle ważne według nas wydaje się zastosowanie Erytropoetyny.
Autor publikacji ulotki w wersji elektronicznej oraz dopisku:
Jarosław (Jarko) Chojnacki - Prezes Prometeuszy
Autor fotografii: Anita Foremna
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.