Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


X Jubileuszowe Warsztaty Hepatologiczne

Tematyka "X Jubileuszowych Warsztatatów Hepatologicznych", które odbyły się w kwietniu 2005 roku w Juracie na Płw. Helskim była w całości poświęcona przewlekłemu wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Obecnych było ponad 170 lekarzy chorób zakaźnych, hepatologów oraz transplantologów i gastroenterologów, którzy wygłosili prelekcje ze swoich prac. Ich publikacja znajdzie miejsce również u nas w serwisie Prometeuszy (w większości) - linki do wszystkich prac będa dostępne z tej strony, a także ze strony ze spisem wszystkich ARTYKUŁÓW. Na zdjęciach znajdują się osoby, których nazwiska są pogrubione - autorem zdjęć jest Jarosław Chojnacki. Wszelkie prawa są zastrzeżone - wykorzystywanie, publikowanie oraz jakiekolwiek wykorzystywanie opublikowanych w naszym serwisie zdjęć oraz publikacji tekstowych jest zabronione bez pisemnej zgody ich autora oraz "Przeglądu Epidemiologicznego".
Skład Komitetu Naukowego X Warsztatów Hepatologicznych:
Prof. dr hab. Jacek Juszczyk - Przewodniczący
Prof. dr hab. Anna Boroń - Kaczmarska
Prof. dr hab. Janusz Cianciara
Prof. dr hab. Waldemar Halota
Dr hab. Piotr Małkowski
Prof. dr hab. Wojciech Stużewski
PRZEBIEG X JUBILEUSZOWYCH WARSZTATÓW HEPATOLOGICZNYCH
(wg programu)

organizowanych przez

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz
Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Warsztaty Hepatologiczne finansowane są przez firmę :
Schering-Plough East SA.

JURATA 27-30.04.2005

Dzień 1, 27.04


Prof. Jacek Juszczyk (Klinika Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu):
Piętnaście lat badań nad wirusem C zapalenia wątroby w Polsce. (Artykuł w całości)

Prof. Michail A. Andreychyn (Horbachevsky Ternopil State Medical Academy, Ukraina):
Epidemiologia zakażeń HCV w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dzień 2, 28.04

Sesja 1.
Teraźniejszość i przyszłość terapii zapaleń wątroby typu C
Przewodniczący: W. Halota, J. Juszczyk


Doc. Małgorzata Pawłowska (Klinika Chorób Zakaźnych AM w Bydgoszczy):
Mechanizmy immunologiczne zakażeń HCV - kierunek poszukiwań terapeutycznych.

Prof. Krzysztof Simon (Klinika Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu):
Wirusologia molekularna a leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C.

J. Juszczyk:
Zakażenie HCV: modele "wymuszonej" kinetyki wiremii i ich znaczenie kliniczne.

Prof. Waldemar Halota (Klinika Chorób Zakaźnych AM w Bydgoszczy):
Przyszłość leczenia zakażeń HCV - drobnocząsteczkowe inhibitory i analogi rybawiryny.
Sesja 2.
Diagnostyka
Przewodniczący: K. Simon, M. Syczewska


J. Stańczak:
Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostycznych w wykrywaniu wirusowych zapaleń wątroby.

Prof. Ewa Brojer (Klinika Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie):
Badania serologicznych i molekularnych markerów HCV u dawców krwi w Polsce.

A. Wiercińska-Drapato, E. Tarasów, Dr Tadeusz W. Łapiński (Klinika Chorób Zakaźnych w Białymstoku) :
Przydatność spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego oceniającej zaburzenia gospodarki lipidowej w wątrobie u zakażonych HCV/HIV.

Dr Anatol Panasiuk (Klinika Chorób Zakaźnych AM w Białymstoku), D. Prokopowicz,
J. Dzięcioł:
Apoptoza w tkance wątrobowej w zakażeniach HCV.

K. Sikorska, P. Stalke, E. A. Lakomy, Z. Michalska, K. Witczak-Malinowska, J. Stolarczyk, K.P. Bielawski:
Występowanie mutacji genu HFE wśród pacjentów zakażonych HCV.

P. Migdalski, J. Juszczyk:
Kinetyka antygenemii HCV po podaniu interferonu pegylowanego jako próba przewidywania odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe.Sesja 3
Klinika l
Przewodniczący: D. Dworniak, A. Horban


B. Bolewska, l. Mozer-Lisowska, J. Juszczyk. W. Służewski:
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C: od dzieciństwa do dojrzałości.

Dr Wiesław Kryczka (Wojewódzki Szpital Zakaźny w Kielcach), D. Zarębska-Michaluk, M. Chrapek:
Wpływ chorób współistniejących na przebieg przewlekłego zapalenia wątroby typu C.

A. Sulka, K. Simon, P. Piszko:
Manifestacje kliniczne zakażenia HCV w jamie ustnej i wpływ leczenia immunomodulacyjnego na te zmiany.

J. Jabłońska:
Nowe wykładniki autoagresji skojarzonej przeciwko śliniankom i stawom u osób zakażonych HCV.
Sesja 4
Klinika II
Przewodniczący: Prof. Roma Modrzewska (Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie), Prof. Danuta Prokopowicz (Klinika Chorób Zakaźnych w Białymstoku)


Prof. Janusz Cianciara (Klinika Hepatologii AM w Warszawie), J. Jabłońska. A. Horban, B. Walewska-Zielecka:
Ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu C - klinika, skuteczność leczenia przeciwwirusowego i obraz histopatologiczny wątroby.

M. Inglot, M. Czarnecki, W. Rymer, K. Małyszczak:
Zaburzenia neuropsychiatryczne zakażonych HCV w czasie leczenia - obserwacje własne.

E. Grąbczewska:
Przewlekłe zapalenie wątroby typu C u zakażonych HIV.

K. Witczak-Malinowska, Z. Michalska, K. Sikorska, P. Stalke, D. Radowska, D. Zadrożny, E. Szurowska, M. Nowakowski: Metody leczenia chorych z nowotworem pierwotnym wątroby i marskością w przebiegu zakażenia HBV i HCV.
Dzień 3. 29.04
Sesja 5
Wykładowcy zagraniczni:


Dr M. Buti Ferret (Hospital General Universitario Valle de Hebron, Barcelona, Hiszpania):
Clinical retevance of viral kinetics in chronic Hepatitis C.

Prof. R. Esteban Mur (Hospital Generał Universitario Valle de Hebron, Barcelona, Hiszpania):
Optimizing treatment of Genotype 1 patients.
Sesja 6
Terapia l
Przewodniczący: A. Gładysz, Z. Gonciarz


P. Zaborowski:
Leczenie skojarzone przewlekłych zapaleń wątroby. I co dalej?

A. Gładysz, M. Inglot, W. Rymer:
Terapia eksperymentalna w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

W. Warunek, A. Cieśla, M. Zejc-Bajsarowicz, U.Janas-Skulina, T. Mach:
Manifestacja kliniczna i wpływ wczesnego leczenia interferonem alfa na przebieg ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

W. Mazur:
Aktywność transkrypcyjna genów receptora l i receptora II dla TGF-fl1 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem alfa-2b i rybawiryną.
Sesja 7
Terapia II
Przewodniczący: J. Cianciara, R. Flisiak


M. Pawłowska:
Decyzje terapeutyczne u chorych nieodpowiadających na leczenie.

A. Cegłowska:
Stężenia leptyny i neuropeptydu Y w osoczu chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C w odpowiedzi na terapię interferonem i rybawiryną.

M. Petelenz, Z. Gonciarz, R. Joniak, W. Mazur, J. Musialik:
Interferon podany chorym z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C indukuje wzrost kurczliwości mięśnia sercowego - badania in vitro i in vivo.

B.R. Podlasin:
Zakażenie HCV u chorych dializowanych.Referat specjalny.
Marta Wawrzynowicz-Syczewska:

Przewlekłe zakażenie HCV - choroba ciała czy choroba duszy?
Sesja 8
Włóknienie i marskrość wątroby
Przewodniczący: A. Boroń, T. Mach


Dr Dariusz Lebensztejn (III Klinika Chorób Dzieci AM w Białymstoku):
Odwracalność zaawansowanego włóknienia wątroby - możliwości terapeutyczne i biochemiczne monitorowanie procesu chorobowego.

Prof. Janusz Miętkiewski (Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala w Szczecinie):
Dynamika zmian patomorfologicznych w marskości wątroby - obserwacje własne.

W. Kryczka, M. Chrapek, D. Zarębska-Michaluk:
Ocena przydatności kombinacji wybranych parametrów kliniczne - demograficznych w przewidywaniu stopnia zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.

Dr Marek Hartleb (Klinika Gastroenterologii ŚAM w Katowicach) :
Zespół dysfunkcji krążeniowej w marskości wątroby.
Sesja 9
Transplantacja wątroby
Przewodniczący: P. Małkowski, P. Zaborowski


P. Małkowski:
Stan przeszczepiania wątroby w Polsce.

M. Pacholczyk:
Aktualne techniki przeszczepiania wątroby.

M. Durlik:
Immunosupresja po przeszczepieniu wątroby.
Dzień 4. 30.04.
Sesja 10
Pediatryczna
Przewodniczący: W. Służewski, M. Pawłowska

1. Prace oryginalne


I. Mozer-Lisewska:
Zmiany w obrębie subpopulacji komórek krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C przed leczeniem pegylowanym interferonem i rybawiryną.

M. Figlerowicz:
Znaczenie kliniczne zmian populacji HCV w pierwszych tygodniach leczenia interferonem i rybawiryną.

M. Pawłowska:
Ocena wczesnej odpowiedzi wirusologicznej (EVR) w reterapii pegylowanym interferonem i rybawiryną przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci.

A. Matyla-Radzewska, J. Wysocki:
Przebieg naturalny zakażenia u dzieci oraz transmisja rodzinna wirusa C zapalenia wątroby.

W. Służewski:
Współczesne trendy i pierwsze doświadczenia kliniczne w terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci z zastosowaniem pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny.

A. Kowala-Piaskowska:
Wyniki leczenia dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C pegylowanym interferonem i rybawiryną.

T. Woźniakowska-Gęsicka, J. Kupś, M. Wiśniewska-Ligier:
Wyniki skojarzonej terapii interferonem alfa i rybawiryną u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

2. Doniesienia kazuistyczne

M. Woźniak, M. Woynarowski:
Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby i HCV - demonstracja 2 przypadków.

J. Pawłowska, l. Jankowska, M. Teisseyre:
Powikłania leczenia interferonem pegylowanym i rybawiryną u pacjentki z marskością żółciową i nadkażeniem HCV.

J. Jasonek, l. Zaleska, l. Kacprzak-Bergman:
Przebieg leczenia Rebetronem u dziecka z cukrzycą typu 1.

Sesja 11
Kazuistyczno-Problemowa
Przewodniczący: W. Halota, M. Pawłowska


K. Tomasiewicz, R. Modrzewska:
Bielactwo w przebiegu terapii interferonem i rybawiryną przewlekłego zapalenia wątroby typu C - opis przypadku.

T.W. Łapiński, R. Flisiak, M. Michalewicz, M. Rogalska, A. Parfieniuk:
Polineuropatia obwodowa u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C - leczonego pegylowanym interferonem alfa - opis przypadku.

D. Dybowska:
Krioglobulinemia u chorego zakażonego HCV - przypadek typowy ?

E. Smukalska:
Cukrzyca i HCV - opis przypadku.

Z. Michalska, P. Staike, K. Sikorska:
Wyleczenie odczynu autoimmunologicznego w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C.

J. Kozłowska, J. Jabłońska, T. Mikuta:
Wieloobjawowa manifestacja pozawątrobowa zakażenia HCV.

E. Koślińska-Berkan:
Zespół nakładania HCV/AlH-2b, czy przewlekłe zapalenie wątroby typu C ze współistniejącym AIH-1a?

A. Piekarska, K. Wójcik:
Odbiorcze uszkodzenie słuchu jako powikłanie leczenia pegylowanym interferonem.

E. Małolepsza:
Zgon chorego HIV+ z powodu raka pierwotnego wątroby jako skutek braku leczenia przewlekłego zakażenia HCV.

Podsumowanie X Jubileuszowych Warsztatów Hepatologicznych
- Prof. J. Juszczyk.

Część artystyczna.

W dniu 29.04. obecni na "X Warsztatach" goście podczas uroczystej kolacji mogli zobaczyć sztukę komediową w realizacji aktorów teatru rzeszowskiego, autorstwa lekarzy z Poznania pt. "Dramat Hepatologiczny, czyli Szopka Zakaźna". Aktorzy odgrywali role znanych postaci z kręgów profsorskich (PGE HCV), obecnych na sali - tematem przewodnim była oczywiście walka z wirusem C za pomocą pegylowanego interferonu...
;-)

Poniżej PLAKAT "teatrzyku warsztatowego",

...a tak wyglądała zapowiedź inscenizacji.

Fragment (początek) szopki:

"Na początku był Chaos,
odwieczna forma życia.
Z Chaosu wyłonił się Jacek
i zaraz dokonał odkrycia
- jakiego?
- to każdy wie - odkrył wirusa C
sposobem przebiegłym wielce
dłubiąc w wątrobie widelcem.
Aby się nie rozprzestrzenił
schował go do kieszeni.

Potem zapalił cygaro
zadumał nad świata losem

(Jacek:)
"...ach gdyby tego wirusa,
...karate...tak jednym ciosem,
albo wymyślić pigułkę...
...eee...choćby z Andrzejem na spółkę..
..życie mną poniewiera..
..no niekoniecznie "Nobla"
ot, choćby "Pulitzera"..."

Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.