Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C
Podsumowanie kampani edukacyjnej "Zostań w grze".


Informacja prasowa
Warszawa, 28 września 2005.

Już po raz drugi 1 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C (WZW C).Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C został ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C, przy wsparciu firmy Roche. Podstawowym celem tej inicjatywy była chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata (wg WHO na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi).

Dzień Walki z WZW C obchodzony jest także w Polsce. W tym roku, tego dnia podsumowana została ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna „Zostań w grze!”. W ramach rozpoczętej w marcu 2005 roku akcji podejmowane są liczne działania mające na celu edukację w zakresie WZW C m. in. bezpłatne testy na obecność wirusa HCV we krwi.Badania odbyły się w czerwcu 2005 roku w pięciu miastach Polski: Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. W tym czasie przebadano 2000 osób, z których 2% otrzymało pozytywny wynik testu. Najwięcej, dziesięć dodatnich wyników zanotowano we Wrocławiu, a następnie, po dziewięć, w Krakowie i Warszawie. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu zostały skierowane do dalszej diagnostyki.

Bezpłatne badania na obecność wirusa we krwi będzie można także wykonać w dniach 28-30 września w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 335 52 61.

1 października, także w Warszawie, zorganizowany zostanie happening, w trakcie, którego osoby przebrane za sędziów piłki nożnej rozdawać będą przechodniom żółte kartki, na których znajdzie się informacja o chorobie, grupach ryzyka i konieczności przebadania się pod kątem obecności wirusa HCV. Podobne happeningi odbyły się we wszystkich miastach, w których w ramach kampanii można było wykonać bezpłatne testy. W ich trakcie rozdano ponad 30.000 żółtych kartek.
Zostań w grze!

WZW C - problem interdyscyplinarny


Na zdjęciu od lewej: prof. Janusz Cianciara, prof. Magdalena Durlik, prof. Waldemar Halota, dr Maciej Niewada (fot. Jarosław Chojnacki)


Prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności AM w Warszawie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych

Sytuacja epidemiologiczna zakażenia wirusem typu C w Polsce
* liczba osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce wynosi około 700 000 (dane szacunkowe)
* badania prowadzone przez 7 ostatnich lat pozwoliły na rozpoznanie zakażenia wirusem typu C u 15 000 osób
* liczba zakażeń wirusem typu C rocznie wynosi około 2 500 osób - u większości osób zakażenie wykrywa się przypadkowo
* w większości przypadków zakażenie wirusem C wykrywa się u osób przewlekle zakażonych wirusem, często przez wiele lat

Drogi zakażenia wirusem typu C
* przez uszkodzoną skórę lub śluzówki sprzętem medycznym (np. gastroskop) i nie medycznym (np. do tatuażu) skażonym wirusem C
* na drodze wstrzykiwania narkotyków drogą dożylną igłą lub strzykawką skażoną wirusem C
* ryzyko zakażenia na drodze kontaktów płciowych z jednym partnerem jest minimalne; znacznie wzrasta przy kontaktach hetero i homoseksualnych z wieloma partnerami
* ryzyko zakażenia na drodze wykonywania: tatuażu, piercingu lub manicure jest bardzo niewielkie
* przetoczenie krwi nie stanowi aktualnie ryzyka zakażenia wirusem typu C

Kto powinien badać się w kierunku zakażenia wirusem typu C?
* osoby, które miały przetaczaną krew lub preparaty krwiopochodne przed 1992 rokiem - w tym okresie dawcy krwi nie byli badani na obecność wirusa C
* osoby, które przyjmowały narkotyki drogą dożylną
* osoby, które miały częsty kontakt z ochroną zdrowia, miały wykonywane liczne zabiegi lub operacje oraz chorzy na cukrzycę
* partnerzy seksualni osób zakażonych wirusem typu C
* osoby, u których stwierdza się nieprawidłowe próby wątrobowe
* osoby, u których przewlekle utrzymują się niecharakterystyczne objawy takie jak: osłabienie, bóle stawowe i mięśniowe lub świąd skóry

Jak uchronić się przed zakażeniem?
* nie ma szczepionki zabezpieczającej przed zakażeniem
* zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej - własna szczoteczka do zębów, golarka, ręcznik itd.
* zwracanie uwagi na zachowania personelu medycznego - praca w rękawiczkach, zmiana rękawiczek po każdym pacjencie, stosowanie sprzętu jednorazowego użytku
* właściwa sterylizacja i dezynfekcja sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
* unikanie ryzykownych zachowań - przyjmowanie narkotyków drogą dożylną, kontakty z wieloma partnerami seksualnymi bez zabezpieczenia

***

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Instytut Transplantologii, Warszawa

Problem zakażeń HVC w nefrologii i transplantologii
Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek leczeni hemodializami stanowią grupę wysokiego ryzyka zakażenia HCV. Częstość zakażenia HCV wśród pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami w 2003 roku wynosiła 15.5% (1785 chorych w 204 stacjach dializ). Odsetek pacjentów zakażonych HCV w stacjach dializ systematycznie z roku na rok zmniejsza się głównie dzięki przestrzeganiu zasad reżimu sanitarno epidemiologicznego. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C powinno być leczone IFN w okresie dializoterapii, wyleczenie lub poprawa są warunkiem zgłoszenia pacjenta do zabiegu przeszczepienia nerki. Po transplantacji nerki w związku ze stosowanym leczeniem immunosupresyjnym szanse wyeliminowania zakażenia HCV są minimalne.

Czy chory zakażony WZW C z marskością ma szansę na przeszczep?
W Polsce przeszczepy wątroby wykonywane są w 7 ośrodkach (w tym jeden pediatryczny). Do końca  2004 roku w Polsce wykonano 846 transplantacji wątroby, w 2004 roku liczba ta wynosiła 199 i dynamicznie wzrasta. Najczęstszą przyczyną niewydolności wątroby z powodu której wykonuje się transplantacje jest w Polsce zakażenie HCV - 23.7% wszystkich przeszczepień w 2004 roku. Potrzeby przeszczepów wątroby ocenia się w Polsce na kilkanaście na 1 mln mieszkańców (obecnie wykonuje się ok. 5 na 1 mln mieszkańców). Śmiertelność  na listach oczekujących na przeszczep wątroby jest kilkunastoprocentowa, większość pacjentów umiera w Polsce przed zgłoszeniem do ośrodka transplantacyjnego.

***

Prof. dr hab. med. Waldemar Halota, Klinika Chorób Zakaźnych AM w Bydgoszczy, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV

Czy chory z WZW C może się wyleczyć?


W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami radykalnego wzrostu skuteczności terapii przewlekłych chorób wątroby wywołanych wirusem HCV. Aktualnie obowiązuje standard leczenia tych chorób interferonem pegylowanym i rybawiryną. Efektywność tej terapii szacuje się na około 60%, przy czym w przypadkach zakażeń niektórymi genotypami HCV sięga ona ponad 90%, niestety te ostatnie nie dominują w populacji polskiej. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku wczesna rozpoczynanie leczenia oraz przestrzeganie przez pacjenta schematu terapii. W konsekwencji, nie ma wątpliwości, że leki właściwie przyjmowane i odpowiednio wcześnie zastosowane dają poważną szansę na sukces terapeutyczny. Co więcej każdy przypadek eliminacji zakażenia HCV zmniejsza rezerwuar wirusa co podnosi bezpieczeństwo populacji.

Na czym polega leczenie?

Ta dwuskładnikowa terapia polega na codziennym przyjmowaniu rybawiryny w postaci tabletek oraz raz w tygodniu podskórnej iniekcji interferonu pegylowanego. Leczeniu niekiedy towarzyszą objawy niepożądane, których nasilenie najczęściej zmniejsza się wraz z czasem trwania terapii. Dysponujemy ponadto lekami zmniejszającymi te objawy. Głównym celem leczenia jest całkowite ustąpienie zakażenia HCV, a w ślad za tym ustąpienie objawów i wykładników choroby. Interesujące, że nawet w przypadkach, w których nie udaje się zwalczyć zakażenia terapia prowadzi do remisji klinicznej. Czas trwania leczenia zależy od odmiany (genotypu) wirusa HCV, wynosi od 6 do 12 miesięcy. W fazie badań klinicznych znajdują się próby wydłużania okresu terapii, zwłaszcza u chorych z zaawansowanymi zmianami chorobowymi w wątrobie.

Ocena dostępu do terapii

Ustalone standardy terapeutyczne w sposób jasny precyzują kryteria kwalifikowania pacjentów do leczenia lub ich dyskwalifikacji i dalszego monitorowania. Mimo, iż wymagający leczenia stanowią mniejszość, kolejki oczekujących na terapię nie maleją. To nie jest wyłącznie problem pieniędzy, gdyż np. w zeszłym roku z tej puli nie wykorzystano około 20 mln. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia obwarował te pieniądze takimi warunkami, iż nie było do nich dostępu. W tym kontekście nie można koncentrować się wyłącznie na grupach osób z  rozpoznanym zakażeniem HCV, gdyż trzeba pamiętać, iż wśród kilkuset tysięcy Polaków, którzy o swym zakażeniu nie wiedzą są zastępy ludzi wymagających leczenia.

Wracając do poprzedniej grupy, trudno wskazać, jak długi jest okres między kwalifikacją do terapii, a jej rozpoczęciem. Najczęściej trwa lata, aczkolwiek jest to sprawa niekiedy indywidualna, zależna od możliwości najbliższego ośrodka specjalistycznego i zaawansowania choroby. Najgorzej miały osoby po 60-tym roku życia, gdyż jeśli w czasie oczekiwania ukończyły 65-ty rok życia zdaniem NFZ musiały być dyskwalifikowane z terapii.

***

Dr n. med. Maciej Niewada, Katedra Farmakologii AM w Warszawie

Jakie są koszty związane z WZW C?
Oszacowanie kosztów WZW C jest trudne z uwagi na charakter tego schorzenia. W USA w 1997 roku oszacowano koszty WZW typu C na 5,46 miliarda USD i były w tym czasie porównywalne z kosztami astmy. 1/3 kosztów stanowiły koszty bezpośrednie (to jest opieki medycznej), natomiast pozostałe 2/3 kosztów wynikało z nieobecności chorych w pracy i straty produktu krajowego brutto.

Jakie są koszty przeszczepu wątroby w Polsce?
Niewyrównana marskość wątroby jest jednym z istotnych powikłań wirusowego zapalenia wątroby. Wiąże się ona z koniecznością przeprowadzenia drogiego i wysoce specjalistycznego zabiegu, jakim jest przeszczep wątroby. Zabieg ten jest nie tylko skomplikowany z uwagi na uwarunkowania kliniczno-chirurgiczne, ale także wiąże się z koniecznością prowadzenia długoletniego leczenia immunosupresyjnego. W kontekście kosztów przeszczep wątroby należy do jednej z najdroższych procedur medycznych. Koszt zabiegu i leczenia w pierwszym roku po przeszczepie oszacowano na około 201 tysięcy złotych, natomiast koszty leczenia w kolejnych latach na blisko 36 tysięcy złoty. Koszty te obejmują jedynie koszty bezpośrednie to jest koszty opieki medycznej, nie uwzględniają kosztów pośrednich wynikających z nieobecności w pracy i straty produktu krajowego brutto. Nie dziwi więc fakt, iż liczne analizy farmakoekonomiczne dowodzą iż skuteczne leczenie, które zapobiega progresji choroby i rozwojowi niewydolność wątroby, nie tylko przynosi korzyści kliniczne, ale także generuje wymierne oszczędności w rozumieniu ekonomicznym.

Proszę podać przykłady metod leczenia WZW C, które wiążą się z redukcją kosztów całkowitych leczenia?
Takim przykładem może być pegylowana postać interferonu stosowanego łącznie z rybawiryną. Wiadomo z licznych analiz farmakoekonomicznych, przeprowadzonych także w Polsce, iż pegylowana postać interferonu w stosunku do formy konwencjonalnej może w przypadku niektórych genotypów WZW typu C nie tylko powodować istotne korzyści kliniczne, ale na skutek spowolnienia progresji choroby zmniejszać całkowite koszty leczenia.

Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.